Η ΒΙΟΤΡΕΚ ΑΒΕΕ παράγει βρώσιμα αρώματα για τις βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και ζωοτροφών.

Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε φυσικά και ομοιοφυσικά αρώματα σε σκόνη και σε υγρή μορφή.

Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ειδικά, μοναδικά αρώματα για το προϊόν σας, οικονομικά και με ευελιξία στις ποσότητες.

FLAVORS18