Λ. Ιωνίας 145, Άλιμος
Τ.Κ.: 17456
Τηλ.: 2109948960
Fax:  2109922341
E-mail: biotrek@biotrek.gr